در راستای استفاده از نخبگان و محققین عرصه حکمت اسلامی،«بانک طرح ها و ایده ها» فعال شد. اساتید، محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، می­توانند طرح یا ایده مرتبط با اهداف و راهبردهای این مرکز را از طریق لینک زیر ارسال نمایند.

مزایا:

  1. ثبت ایده یا طرح به نام فرستنده و اعطای گواهی رسمی
  2. حمایت مادی و معنوی از طراح یا ایده پرداز برای انجام طرح و ایده در صورت تایید شورای علمی مرکز
  3. انتشار و ترویج اثر بدست آمده از طرح و ایده
  4. اولویت جذب به عنوان هیئت علمی و پژوهشگر مرکز در صورت داشتن ضوابط قانونی

 

ارسال طرح یا ایده