لطفاً به هنگام تنظیم و ارسال مقالات به موارد زیر توجه فرمایید:

راهنمای تدوین مقالات

 1. فایل مشخصات نویسندگان حتما براساس فرمت زیر تنظیم شود.( ترتیب اسامی نویسندگان در این فایل و بر روی سامانه حتما یکسان باشد).

(برای عنوان هر نویسنده رتبه علمی، دانشکده یا گروه آموزشی، دانشگاه، شهر و ایمیل لازم می باشد)

نویسنده اول1*، نویسنده دوم نویسنده دوم2، نویسنده سوم 3،نویسنده چهارم 4

1.دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران. Email: abcd@yahoo.com

2.استاد، گروه فلسفه دانشکده الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران Email: abcd@yahoo.com

3.دانشیار، گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Email: abcd@yahoo.com.

4.استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران Email: abcd@yahoo.com.

 

 1. اسامی و مشخصات انگلیسی حتما اورده شود:

Author 1*, Author2, Author3, Author4 , ….5

 1. MSc. Student, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
 2. Professor, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
 3. Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
 4. Assistant Professor, Allameh Tabatabaii, University, Tehran, Iran
 5. MSc, Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Boshehr, Iran

 

نکات بسیار مهم و ضروری مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.

استادیار Assistant Professor دانشجوی دکترا Ph.D. Student
دانشیار Associate Professor دکترا Ph.D.
استاد Professor دانشجوی کارشناسی ارشد MSc. Student
مربی Instructor کارشناسی ارشد MSc.

 

 1. ساختار کلی مقاله در فایل اصلی حتما رعایت شود: (عنوان مقاله ، چکیده ، کلید واژگان ، مقدمه ، بیان مسأله، ادبیات نظری ، روش تحقیق ، تحلیل داده ها/ یافته ها/ اطلاعات تحقیق ، نتیجه‌گیری ، ارائه پیشنهادات ، فهرست منابع ،عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی ، کلید واژگان انگلیسی).
 2. نام، نام ‏خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی نویسنده و مترجم، نیز شغل، نشانی، کد پستی، و شماره تلفن مؤلف ذکر گردد.
 3. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه 350 کلمه‏ای نباشد. مقالات پرحجم در دفتر مجله تلخیص خواهد شد.
 4. چکیده فارسی مقاله، حداکثر در 150 کلمه و حتی‏الامکان به همراه ترجمه انگلیسی آن به همین مقدار ضمیمه شود.
 5. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها، در آغاز مقاله ذکر گردد.
 6. مقالات مترجم، با نسخه‏ای از متن و معرفی اجمالی نویسنده آن همراه باشد.
 7. مقاله ارسالی نباید فعلاً درهیچ نشریه داخلی چاپ شده باشد.
 8. مقاله ارسالی نباید هم‌زمان به سایر مجلات یا مجموعه‏ها برای چاپ فرستاده شده باشد.
 9. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، بلافاصله پس از آنها باید داخل هلالین درج شود.
 10. منابع مورد استفاده، در مقاله به این شکل نوشته شود: نام‏ خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شماره جلد (درصورتی که اثر دارای بیش از یک جلد باشد) و شماره صفحه (مظفر، 1357، ج2، ص194). در صورت تکرار منبع، به نام‏ خانوادگی و کلمه «همان» و ذکر شماره جلد و صفحه اکتفا شود (مظفر، همان، ج1، ص19) و در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف، جهت‏ نمایاندن ترتیب انتشار از حروف الف، ب، ج و… استفاده شود. و فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام‏ خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج گردد.

أ) برای کتاب: نام‏ خانوادگی، نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شماره ‏جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر، سال انتشار.

ب) برای مقاله: نام ‏خانودگی، نام نویسنده؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجموعه (مجله)، شماره مجله، سال انتشار.

 

 1. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 100تا 200 واژه (شامل هدف، روش وگردآوری اطلاعات و نتایج تحقیق)همراه با واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر5 واژه ضمیمه گردد(این واژگان با کاما (،)از یکدیگر جدا شوند.
 2. ارجاع‌های درون متنی، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شوند:(نام صاحب‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) تأکید می‌شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد.ضمن اینکه به زبان اصلی نگارش شوند:

الف- ارجاع به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود:

– مثال: (الوانی، 1369، ص27)

ب- ارجاع به منابع لاتین به صورت لاتین:

– (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237)

 1. برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل، بخش ، عدد و… استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، تیترها با قلم‌های مختلف استفاده شود.
 2. در متن مقاله عبارت‌هایی که بیان­گر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیش‌تری را از خواننده طلب می‌کند، همانند اسامی خاص، ماده قانون، ترجمه‌ای از یک عبارت غیر فارسی و یا… با این علامت “” آورده شوند.
 3. نقل قول‌های مستقیم با علامت گیومه «» و نقل قول‌های غیر مستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقل قول‌ها، نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد. (نقل قول‌ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر علامت – گذاشته می‌شود.
 4. تمامی اعداد داخل متن و جدول ها به فارسی نوشته شوند، و برای جداسازی اعداد از ممیز ( / ) ، مثال: 31/609 .
 5. فهرست منابع ، به ترتیب الفبایی به صورت الگوی های زیر نگارش شوند(ابتدا منابع فارسی سپس زبان دوم با شماره گذاری مشترک):

الف- درفهرست منابع از اسم مخفف استفاده نشود بلکه اسم و فامیل به طورکامل آورده شود.

ب -کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم….(سال انتشار ). نام کتاب با فونت ایتالیک . نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ.

– مثال: الوانی، سید مهدی( 1369).تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران، سمت.

ج ـ مقاله‌‌ها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم….(سال انتشار). عنوان مقاله . نام مجله با فونت ایتالیک، شماره دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات .

– زارعی متین ،حسن؛ مقیمی، سیدمحمد؛ غفوریان یاورپناه، هادی (1392). تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی . مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11،شماره چهارم ، صفحات 5-31.

دقیقا طبق نمونه زیر تدوین شود:

د- برای مقالات لاتین:

ـ نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم….(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله با فونت ایتالیک، دوره مجله (شماره مجله)، شماره صفحات مقاله.

دقیقا طبق نمونه زیر تدوین شود:

– Chin Wei, C., Siong Choy, C., & Kuan Yew, W. (2009). Is the Malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation?, Journal of Knowledge Management, 13(1), 69–87.

 

 1. پیشگیری از سرقت و تقلب علمی: ثبت مقاله برای مجله با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند.همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل­های گوناگونی دارد از جمله:
 2. ثبت مقاله دیگری به نام خود.
 3. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.
 4. کپی ­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
 5. طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود.
 6. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.
 7. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
 8. استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
 9. موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:
 10. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.
 11. -اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.
 12. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
 13. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 14. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.
 15. یادآوری
 16. مقالات و مطالب منتشـره در مجله «کاوشی در معرفت اجتماعی»، لزومـاً بیـان‌کننده دیدگاه‏های این مجله نیست؛
 17. «کاوشی در معرفت اجتماعی» در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است؛
 18. اصل مقـالات ارسالی بازگردانده‏ نمی‏شود؛
 19. نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.