ضرورت تاسیس گروه علمی«مطالعات کاربردی جامعه و فلسفه اسلامی»

از جمله نقاط برجسته فلسفه غرب، ساختارسازی و مهندسی آن بر اساس نوع خواسته ها و احتیاجات بشری است. چیزی که امروزه جای خالی آن در فلسفه اسلامی محسوس است. باز مهندسی فلسفه اسلامی ناظر ... ادامه مطلب