ضرورت تاسیس گروه علمی «مطالعات کاربردی جامعه و عرفان»

امتداد عملی عرفان اسلامی در جهات مختلف حیات بشری و ایفای نقش حداکثری معنویت اسلامی در ساخت جامعه از مهمترین ارکان نرم افزاری جامعه پردازی است. گسترش احساس حضور خداوند در همه رفتارهای اجتماعی، از ... ادامه مطلب